[TFF] Samurai Sentai Shinkenger (49/49)

shuriken_sentai_ninninger_by_anhsayqua-d96thta

Nội dungDiễn viênThông tin phimLogoNhân sự TFFLink Online & Download
Là đội Sentai thứ 33, nhóm Shinkenger phải bảo vệ Trái Đất khỏi phe phản diện Gedoshu – nay thoát khỏi phong ấn và âm mưu thống trị hành tinh này. Những samurai trẻ tuổi, nay phải vào khuôn phép dưới sự lãnh đạo của Tộc chủ Shiba Takeru, liệu có thể phong ấn được thủ lĩnh Chimatsuri Doukoku?
  • Matsuzaka Tourivai Shiba Takeru / Shinken Red
  • Aiba Hiroki vai Ikenami Ryuunosuke / Shinken Blue
  • Takanashi Rin vai Shiraishi Mako / Shinken Pink
  • Suzuki Shougo vai Tani Chiaki / Shinken Green
  • Morita Suzuka vai Hanaori Kotoha / Shinken Yellow
  • Souma Keisuke vai Umemori Genta / Shinken Gold
Thời gian phát sóng: 15/2/2009 – 7/2/2010
Sản xuất: Utsunomiya Takaaki
Biên kịch chính: Kobayashi Yasuko

Đây là dự án vietsub thứ 12 của TFF.


Chủ nhiệm PJ: Lỳ
Translator: Silver, HKamen
Edit: Lỳ 
Typeset: Mango
Effect: Mango
Kara: Lỳ
QC: Lỳ
Encode: Lỳ
Upload: Gok
Designer: Gem

MànTênDownloadDownloadOnlineOnline
Đệ Nhất Mạc
(Màn thứ nhất)
Y Đạt Tư Ngũ Thị
(Năm vị Samurai xuất trận)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Nhị Mạc
(Màn thứ hai)
Cực Phó Túy Hợp Thể 
(Cách thức kết hợp)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tam Mạc
(Màn thứ ba)
Oản Thối Trị Oản Bỉ  
(Kỹ năng đương đầu trận chiến)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tứ Mạc
(Màn thứ tư)
Dạ Thoại Tình Lệ Xuyên
(Đêm trò chuyện - nước mắt của dòng sông)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Ngũ Mạc
(Màn thứ năm)
Đâu Chiết ThầnMEGAFshareFembedOkru
Đệ Lục Mạc
(Màn thứ sáu)
Ác Khẩu Vương
(Vua miệng độc đoán)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Thất Mạc
(Màn thứ bảy)
Đà Mộc Nhất Bổn Điếu
(Đi câu cá kiếm)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Bát Mạc
(Màn thứ tám)
Hoa Giá Thần Ẩn
(Vùng đất linh hồn của cô dâu)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Cửu Mạc
(Màn thứ chín)
Hổ Phản Kháng Kì
(Cuộc nổi loạn của hổ)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Thập Mạc
(Màn thứ mười)
Đại Thiên Không Hợp ThểMEGAFshareFembedOkru
Đệ Thập Nhất Mạc
(Màn thứ mười một)
Tam Ba Đại Tao Động
(Tam hùng tranh đấu)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Thập Nhị Mạc
(Màn thứ mười hai)
Sử Thượng Sơ Siêu Thị Hợp Thể
(Lần đầu tiên Siêu Kiếm sĩ hợp thể)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Thập Tam Mạc
(Màn thứ mười ba)
Trọng Khấp Thanh
(Những giọt nước mắt não nề)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Thập Tứ Mạc
(Màn thứ mười bốn)
Dị Quốc Thị
(Samurai ngoại quốc)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Thập Ngũ Mạc
(Màn thứ mười lăm)
Ngụy Vật Bổn Vật Đại Bộ Vật
(Bắt lấy kẻ giả mạo)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Thập Lục Mạc
(Màn thứ mười sáu)
Hắc Tử Lực
(Sức mạnh của Kuroko)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Thập Thất Mạc
(Màn thứ mười bảy)
Thọ Tư Thị
(Sushi Samurai)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Thập Bát Mạc
(Màn thứ mười tám)
Thị Tập Danh
(Bước lên danh hiệu Samurai)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Thập Cửu Mạc
(Màn thứ mười chín)
Thị Tâm Thủ Tập Trung
(Tâm ý học làm Samurai)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Nhị Thập Mạc
(Màn thứ hai mươi)
Hải Lão Chiết Thần Biến HóaMEGAFshareFembedOkru
Đệ Nhị Thập Nhất Mạc
(Màn thứ hai mươi mốt)
Thân Tử Hùng
(Cha con nhà gấu)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Nhị Thập Nhị Mạc
(Màn thứ hai mươi hai)
Điện Chấp Sự
(Tộc chủ quản gia)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Nhị Thập Tam Mạc
(Màn thứ hai mươi ba)
Bạo Tẩu Ngoại Đạo Chúng
(Sự mất kiểm soát của Gedoushuu)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Nhị Thập Tứ Mạc
(Màn thứ hai mươi bốn)
Chân Kiếm Sĩ Hợp Thể
MEGAFshareFembedOkru
Summer MovieSamurai Sentai Shinkenger The Movie:
Trận Chiến Định Mệnh
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Nhị Thập Ngũ Mạc
(Màn thứ hai mươi lăm)
Mộng Thế Giới
(Thế giới mộng mơ)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Nhị Thập Lục Mạc
(Màn thứ hai mươi sáu)
Quyết Đấu Đại Nhất Phiên
(Trận đại chiến thứ nhất)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Nhị Thập Thất Mạc
(Màn thứ hai mươi bảy)
Nhập Thế Nhân Sinh
(Những mạng sống bị hoán đổi)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Nhị Thập Bát Mạc
(Màn thứ hai mươi tám)
Đề Đăng Thị
(Kiếm Sĩ Đèn Lồng)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Nhị Thập Cửu Mạc
(Màn thứ hai mươi chín)
Gia Xuất Đề Đăng
(Đèn lồng chạy trốn)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tam Thập Mạc
(Màn thứ ba mươi)
Thao Học Viên
(Học viện con rối)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tam Thập Nhất Mạc
(Màn thứ ba mươi mốt)
Khủng Long Chiết ThầnMEGAFshareFembedOkru
Đệ Tam Thập Nhị Mạc
(Màn thứ ba mươi hai)
Ngưu Chiết ThầnMEGAFshareFembedOkru
Đệ Tam Thập Tam Mạc
(Màn thứ ba mươi ba)
Mãnh Ngưu Đại VươngMEGAFshareFembedOkru
Đệ Tam Thập Tứ Mạc
(Màn thứ ba mươi bốn)
Thân Tâm Nương Tâm
(Tấm lòng cha mẹ - Ký ức của con gái)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tam Thập Ngũ Mạc
(Màn thứ ba mươi lăm)
Thập Nhất Chiết Thần Toàn Hợp Thể
(Mười một Chiết Thần hợp thể)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tam Thập Lục Mạc
(Màn thứ ba mươi sáu)
Gia Lý Thị
(Cà ri Samurai)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tam Thập Thất Mạc
(Màn thứ ba mươi bảy)
Tiếp Trứ Đại Tác Đấu
(Keo đại chiến)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tam Thập Bát Mạc
(Màn thứ ba mươi tám)
Đối Quyết Thiết Pháo Đội
(Đối đầu với quân đoàn xạ kích)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tam Thập Cửu Mạc
(Màn thứ ba mươi chín)
Cứu Cấp Khẩn Cấp Đại Cứu Cấp
(Cứu hộ khẩn cấp, đại nguy hiểm)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tứ Thập Mạc
(Màn thứ bốn mươi)
Ngự Đại Tướng Xuất Trận
(Đại Tướng ra trận)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tứ Thập Nhất Mạc
(Màn thứ bốn mươi mốt)
Tặng Ngôn Diệp
(Lời nhắn gửi)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tứ Thập Nhị Mạc
(Màn thứ bốn mươi hai)
Nhị Bách Niên Dã Vọng
(Khát vọng 200 năm)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tứ Thập Tam Mạc
(Màn thứ bốn mươi ba)
Tối Hậu Nhất Thái Đao
(Nhát kiếm cuối cùng)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tứ Thập Tứ Mạc
(Màn thứ bốn mươi bốn)
Chí Diệp Gia Thập Bát Đại Mục Đương Chủ
(Tộc trưởng Shiba đời thứ 18)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tứ Thập Ngũ Mạc
(Màn thứ bốn mươi lăm)
Ảnh Vũ Giả
(Chiếc bóng)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tứ Thập Lục Mạc
(Màn thứ bốn mươi sáu)
Kích Đột Đại Thắng Phụ
(Trận chiến sinh tử)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tứ Thập Thất Mạc
(Màn thứ bốn mươi bảy)
Bán
(Mối liên kết)
MEGAFshareFembedOkru
Đệ Tứ Thập Bát Mạc
(Màn thứ bốn mươi tám)
Tối Hậu Đại Quyết Đấu
(Trận chiến cuối cùng)
MEGAFshareFembedOkru
Tối Chung Mạc
(Màn cuối cùng)
Thị Chiến Đội Vĩnh Viễn
(Samurai Sentai là bất diệt)
MEGAFshareFembedOkru

ĐÁNH GIÁ PHIM

Bấm vào các ngôi sao để đánh giá, thấp nhất là 1 cao nhất là 5

Đánh giá trung bình: / 5. Số người đánh giá:

Nói không với chuyện BH Media ăn cắp sub kiếm tiền trục lợi: https://goo.gl/nPWFdn